Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminne Centrum Kultury w Cewicach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Harmonogram zajęć w Gminnym Centrum Kultury w Cewicach w roku szkolnym 2015/2016 Weronika Puzdrowska 2015-09-28 10:29:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Cewicach z dnia 22 września 2015r. dotyczące wprowadzenia Regulaminu grup zajęciowych działających przy Gminnym Centrum Kultury w Cewicach Weronika Puzdrowska 2015-09-28 10:27:36 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Weronika Puzdrowska 2015-09-11 12:47:28 edycja dokumentu
Zarządzenie Dyrektora Gminnego centrum Kultury w Cewicach z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych zasadgospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości. Weronika Puzdrowska 2015-09-10 15:43:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Cewicach z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji Kontroli Finansowej. Weronika Puzdrowska 2015-09-10 15:25:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Cewicach z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji Obiegu Dokumentów finansowo-księgowych. Weronika Puzdrowska 2015-09-10 15:14:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Cewicach z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Zarządzania Ryzykiem w Gminnym Centrum Kultury w Cewicach Weronika Puzdrowska 2015-09-10 14:59:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Cewicach z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Procedury Samooceny Systemu Kontroli Zarządczej w Gminnym Centrum Kultury w Cewicach. Weronika Puzdrowska 2015-09-10 14:46:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Dyrektora Gminnego centrum Kultury w Cewicach z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie zasad wydawania upoważnień i rejestracji w Gminnym Centrum Kultury w Cewicach. Weronika Puzdrowska 2015-09-10 14:24:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Cewicach z dnia 27 lica 2015 r. w sprawie wprowadzenia procedur kontroli zarządczej. Weronika Puzdrowska 2015-09-10 14:18:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Cewicach z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie wprowadzenia systemu kontroli zarządczej w Gminnym Centrum Kultury w Cewicach. Weronika Puzdrowska 2015-09-10 14:06:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Cewicach z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w Gminnym Centrum Kultury w Cewicach. Weronika Puzdrowska 2015-09-10 13:58:17 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Palacz C.O. Konserwator Weronika Puzdrowska 2015-09-08 09:41:43 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Palacz C.O. Konserwator Weronika Puzdrowska 2015-09-08 09:34:28 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Palacz C.O. Konserwator Weronika Puzdrowska 2015-08-28 12:58:29 dodanie dokumentu
Zajęcia dla dzieci w wakacjach 2015 r. -Sierpień Weronika Puzdrowska 2015-08-05 10:23:35 edycja dokumentu
IMPREZY KULTURALNO -OŚWIATOWE organizowane przez Gminne Centrum Kultury w Cewicach oraz Dom Kultury w Maszewie - filia GCK Cewice w roku 2015 Weronika Puzdrowska 2015-07-30 09:24:01 edycja dokumentu
IMPREZY KULTURALNO -OŚWIATOWE organizowane przez Gminne Centrum Kultury w Cewicach oraz Dom Kultury w Maszewie - filia GCK Cewice w roku 2015 Weronika Puzdrowska 2015-07-30 09:23:41 usunięcie załacznika
Zajęcia dla dzieci w wakacjach 2015 r. -Sierpień Weronika Puzdrowska 2015-07-29 11:38:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Dyrektora Gminnego centrum Kultury w Cewicach z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie dofinansowania zakupu okularów ochronnych dla pracowników Gminnego Centrum Kultury w Cewicach użytkujących w czasie pracy monitor ekranowy. Weronika Puzdrowska 2015-07-29 11:30:56 edycja dokumentu
Zarządzenie Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Cewicach z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie wprowadzenia w Gminnym Centrum Kultury w Cewicach procedur kontrolnych w zakresie ochrony i bezpieczeństwa zasobów informatycznych, w tym danych osobowych. Weronika Puzdrowska 2015-07-29 11:30:17 edycja dokumentu
Zarządzenie Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Cewicach z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie wprowadzenia w Gminnym Centrum Kultury w Cewicach procedur kontrolnych w zakresie ochrony i bezpieczeństwa zasobów informatycznych, w tym danych osobowych. Weronika Puzdrowska 2015-07-29 11:29:52 edycja dokumentu
Zarządzenie Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Cewicach z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie wprowadzenia w Gminnym Centrum Kultury w Cewicach procedur kontrolnych w zakresie ochrony i bezpieczeństwa zasobów informatycznych, w tym danych osobowych. Weronika Puzdrowska 2015-07-29 11:29:28 edycja dokumentu
Zarządzenie Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Cewicach z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie wprowadzenia w Gminnym Centrum Kultury w Cewicach procedur kontrolnych w zakresie ochrony i bezpieczeństwa zasobów informatycznych, w tym danych osobowych. Weronika Puzdrowska 2015-07-29 11:28:50 edycja dokumentu
Zarządzenie Dyrektora Gminnego centrum Kultury w Cewicach z dnia 17 lipca 2012 roku w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu "Cewickie lasy- relaks i leśne rarytasy"- integracja społeczności Partnerstwa Dorzecze Słupi poprzez organizację drugiego festynu rodzinnego" o numerze 00700-6930-UM1141210/11 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 200-2013, w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów. Weronika Puzdrowska 2015-07-29 11:06:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Dyrektora Gminnego centrum Kultury w Cewicach z dnia 17 lipca 2012 roku w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu"Mam talent- rozwijanie zainteresowań mieszkańców gminy Cewice poprzez organizację warsztatów artystycznych", realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie numer 00701-6930-UM1141224/11 w ramach działania 413 " Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych operacji, tj.operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013r. Weronika Puzdrowska 2015-07-29 10:39:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Cewicach z dnia 7 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania w Gminnym Centrum Kultury w Cewicach zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 EURO Weronika Puzdrowska 2015-07-29 10:28:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Cewicach z dnia 6 sierpnia 2012 r. w sprawie regulaminu pracy komisji przetargowej. Weronika Puzdrowska 2015-07-29 10:17:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Cewicach z dnia 10.10.2012r. do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego GCK.271.15.2012 o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm.) na Zorganizowanie i przeprowadzenie warszatów artystycznych w ramach projektu pt.: "Mam talent"- rozwijanie zainteresowań mieszkańców gminy Cewice poprzez organizację warsztatów artystycznych" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju małych operacji, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Weronika Puzdrowska 2015-07-29 10:12:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Dyrektora Gminnego centrum Kultury w Cewicach z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie konkursu na stanowisko Głównego Księgowego Gminnego Centrum Kultury w Cewicach. Weronika Puzdrowska 2015-07-29 09:58:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Cewicach z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie skróconego dnia pracy w dniu 24 grudnia 2012r. Weronika Puzdrowska 2015-07-29 09:55:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Cewicach z dnia 1 marca 2013r. dotyczące wprowadzenia Instrukcji Inwentaryzacyjnej Gminnego Centrum Kultury w Cewicach Weronika Puzdrowska 2015-07-29 09:52:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Dyrektora Gminnego centrum Kultury w Cewicach z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie dofinansowania zakupu okularów ochronnych dla pracowników Gminnego Centrum Kultury w Cewicach użytkujących w czasie pracy monitor ekranowy. Weronika Puzdrowska 2015-07-29 09:35:55 edycja dokumentu
Zarządzenie Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Cewicach z dnia 1 marca 2013r. w sprawie powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej Gminnego Centrum Kultury w Cewicach. Weronika Puzdrowska 2015-07-29 09:35:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Cewicach z dnia 1 marca 2013r. dotyczące wprowadzenia Regulaminu Wypożyczeń sprzętu sportowego przez Gminne Centrum Kultury w Cewicach. Weronika Puzdrowska 2015-07-29 09:31:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Dyrektora Gminnego centrum Kultury w Cewicach z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie dofinansowania zakupu okularów ochronnych dla pracowników Gminnego Centrum Kultury w Cewicach użytkujących w czasie pracy monitor ekranowy. Weronika Puzdrowska 2015-07-29 09:27:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Cewicach z dnia 01 marca 2013r. w sprawie norm przydziału odzieży roboczej i śrdków ochrony osobistej oraz szczegółowych zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej, odzieżą i obuwiem roboczym w Gminnym Centrum Kultury w Cewicach. Weronika Puzdrowska 2015-07-29 09:20:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Cewicach z dnia 16 marca 2013r. określające warunki oraz zasady sprzedaży detalicznej produktów i usług na rzecz osbób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, przy użyciu kasy fiskalnej. Weronika Puzdrowska 2015-07-29 09:15:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Cewicach z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie skrócenia godzin pracy w Gminnym Centrum Kultury w Cewicach w dniu 29 marca 2013r. Weronika Puzdrowska 2015-07-29 09:09:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Cewicach z dnia 28 marca w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynajmu Pomieszczeń w Gminnym Centrum Kultury oraz ustaelnia cen wypożyczeń wyposażenia Gminnego Centrum Kultury w Cewicach. Weronika Puzdrowska 2015-07-28 12:06:40 dodanie dokumentu