Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminne Centrum Kultury w Cewicach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
ZARZĄDZENIE NR 78/2019 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Cewicach w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w Gminnym Centrum Kultury w Cewicach Sylwia Janczak 2019-09-11 13:35:59 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE 77/2019 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Cewicach z dnia 10 września 2019r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu grup zajęciowych działających przy Gminnym Centrum Kultury w Cewicach Sylwia Janczak 2019-09-10 12:06:50 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE 77/2019 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Cewicach z dnia 10 września 2019r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu grup zajęciowych działających przy Gminnym Centrum Kultury w Cewicach Sylwia Janczak 2019-09-10 11:40:32 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE 77/2019 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Cewicach z dnia 10 września 2019r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu grup zajęciowych działających przy Gminnym Centrum Kultury w Cewicach Sylwia Janczak 2019-09-10 11:37:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Cewicach z dnia 6 sierpnia 2012 r. w sprawie regulaminu pracy komisji przetargowej. Sylwia Janczak 2019-06-28 13:02:41 edycja dokumentu
Zarządzenie Dyrektora Gminnego centrum Kultury w Cewicach z dnia 17 lipca 2012 roku w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu"Mam talent- rozwijanie zainteresowań mieszkańców gminy Cewice poprzez organizację warsztatów artystycznych", realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie numer 00701-6930-UM1141224/11 w ramach działania 413 " Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych operacji, tj.operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013r. Sylwia Janczak 2019-06-28 13:02:29 edycja dokumentu
Zarządzenie Dyrektora Gminnego centrum Kultury w Cewicach z dnia 17 lipca 2012 roku w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu "Cewickie lasy- relaks i leśne rarytasy"- integracja społeczności Partnerstwa Dorzecze Słupi poprzez organizację drugiego festynu rodzinnego" o numerze 00700-6930-UM1141210/11 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 200-2013, w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów. Sylwia Janczak 2019-06-28 13:02:14 edycja dokumentu
Zarządzenie Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Cewicach z dnia 1 marca 2013r. w sprawie powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej Gminnego Centrum Kultury w Cewicach. Sylwia Janczak 2019-06-28 13:01:59 edycja dokumentu
Zarządzenie Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Cewicach z dnia 1 marca 2013r. dotyczące wprowadzenia Regulaminu Wypożyczeń sprzętu sportowego przez Gminne Centrum Kultury w Cewicach. Sylwia Janczak 2019-06-28 13:01:27 edycja dokumentu
Zarządzenie Dyrektora Gminnego centrum Kultury w Cewicach z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie dofinansowania zakupu okularów ochronnych dla pracowników Gminnego Centrum Kultury w Cewicach użytkujących w czasie pracy monitor ekranowy. Sylwia Janczak 2019-06-28 13:01:14 edycja dokumentu
Zarządzenie Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Cewicach z dnia 01 marca 2013r. w sprawie norm przydziału odzieży roboczej i śrdków ochrony osobistej oraz szczegółowych zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej, odzieżą i obuwiem roboczym w Gminnym Centrum Kultury w Cewicach. Sylwia Janczak 2019-06-28 13:01:00 edycja dokumentu
Zarządzenie Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Cewicach z dnia 16 marca 2013r. określające warunki oraz zasady sprzedaży detalicznej produktów i usług na rzecz osbób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, przy użyciu kasy fiskalnej. Sylwia Janczak 2019-06-28 13:00:47 edycja dokumentu
Zarządzenie Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Cewicach z dnia 1 marca 2013r. dotyczące wprowadzenia Instrukcji Inwentaryzacyjnej Gminnego Centrum Kultury w Cewicach Sylwia Janczak 2019-06-28 13:00:31 edycja dokumentu
Zarządzenie Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Cewicach z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie skróconego dnia pracy w dniu 24 grudnia 2012r. Sylwia Janczak 2019-06-28 13:00:16 edycja dokumentu
Zarządzenie Dyrektora Gminnego centrum Kultury w Cewicach z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie konkursu na stanowisko Głównego Księgowego Gminnego Centrum Kultury w Cewicach. Sylwia Janczak 2019-06-28 12:59:58 edycja dokumentu
Zarządzenie Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Cewicach z dnia 10.10.2012r. do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego GCK.271.15.2012 o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm.) na Zorganizowanie i przeprowadzenie warszatów artystycznych w ramach projektu pt.: "Mam talent"- rozwijanie zainteresowań mieszkańców gminy Cewice poprzez organizację warsztatów artystycznych" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju małych operacji, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Sylwia Janczak 2019-06-28 12:59:44 edycja dokumentu
Zarządzenie Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Cewicach z dnia 7 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania w Gminnym Centrum Kultury w Cewicach zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 EURO Sylwia Janczak 2019-06-28 12:59:30 edycja dokumentu
Zarządzenie Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Cewicach z dnia 05 kwietnia 2013r. dotyczące wprowadzenia Regulaminu grup zajęciowych działających przy Gminnym Centrum Kultury w Cewicach Sylwia Janczak 2019-06-28 12:58:40 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Cewicach z dnia 8 kwietnia 2013r. w sprawie godzin otwarcia Gminnego Centrum Kultury w Cewicach. Sylwia Janczak 2019-06-28 12:58:27 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Cewicach z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie godzin otwarcia Gminnego Centrum Kultury w Cewicach. Sylwia Janczak 2019-06-28 12:58:09 edycja dokumentu
Zarządzenie Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Cewicach z dnia 06.08.2013r. dotyczące wprowadzenia Regulamiu Organizacji Wycieczek przez Gminne Centrum Kultury w Cewicach. Sylwia Janczak 2019-06-28 12:57:56 edycja dokumentu
Zarządzenie Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Cewicach z dznia 3 kwietnia 2013 r. dotyczące wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Gminnym Centrum Kultury w Cewicach. Sylwia Janczak 2019-06-28 12:57:43 edycja dokumentu
Zarządzenie Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Cewicach z dnia 3 kwietnia 2013r. dotyczące wprowadzenia Regulaminu Siłowni działającej przy Gminnym Centrum Kultury w Cewicach. Sylwia Janczak 2019-06-28 12:57:31 edycja dokumentu
Zarządzenie Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Cewicach z dznia 28 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Centrum Kultury w Cewicach Sylwia Janczak 2019-06-28 12:57:16 edycja dokumentu
Zarządzenie Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Cewicach z dnia 28 marca 2013r. w sprawie klasyfikowania wydatków strukturalnych i sporządzania sprawozdania Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Gminne Centrum Kultury w Cewicach Sylwia Janczak 2019-06-28 12:57:03 edycja dokumentu
Zarządzenie Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Cewicach z dnia 28 marca w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynajmu Pomieszczeń w Gminnym Centrum Kultury oraz ustaelnia cen wypożyczeń wyposażenia Gminnego Centrum Kultury w Cewicach. Sylwia Janczak 2019-06-28 12:56:49 edycja dokumentu
Zarządzenie Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Cewicach z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie skrócenia godzin pracy w Gminnym Centrum Kultury w Cewicach w dniu 29 marca 2013r. Sylwia Janczak 2019-06-28 12:56:33 edycja dokumentu
Zarządzenie Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Cewicach z dnia 22.01.2015 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania składnicy akt. Sylwia Janczak 2019-06-28 12:55:03 edycja dokumentu
Zarządzenie Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Cewicach z dnia 07.01.2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3/2012 z dnia 07.09.2012 w sprawie Regulaminu udzielania w Gminnym Centrum Kultury zamówień publicznych. Sylwia Janczak 2019-06-28 12:54:51 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Cewicach z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie godzin otwarcia Gminnego Centrum Kultury w Cewicach. Sylwia Janczak 2019-06-28 12:54:38 edycja dokumentu
Zarządzenie Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Cewciach z dnia 08.09.2014 roku dotyczącego wprowadzenia Regulaminu grup zajęciowych działających w filii Gminnego Centrum Kultury w Cewicach- w Domu Kultury w Maszewie Lęborskim. Sylwia Janczak 2019-06-28 12:54:12 edycja dokumentu
Zarządzenie Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Cewicach z dnia 08.09.2014 roku dotyczące wprowadzenia Regulaminu grup zajęciowych działających przy Gminnym Centrum Kultury w Cewicach. Sylwia Janczak 2019-06-28 12:53:47 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Cewicach z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie godzin otwarcia Gminnego Centrum Kultury w Cewicach. Sylwia Janczak 2019-06-28 12:53:32 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Cewicach z dnia 23 grudnia 2013r w sprawie godzin otwarcia Gminnego Centrum Kultury w Cewicach. Sylwia Janczak 2019-06-28 12:53:18 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Cewicach z dnia 2 września 2013r. w sprawie godzin otwarcia Gminnego Centrum Kultury w Cewicach. Sylwia Janczak 2019-06-28 12:53:05 edycja dokumentu
Zarządzenie Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Cewicach z dnia 2 września 2013r. dotyczące wprowadzenia Regulaminu grup zajęciowych działających przy GCK Cewice Sylwia Janczak 2019-06-28 12:52:40 edycja dokumentu
Zarządzenie Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Cewicach z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie wprowadzenia w Gminnym Centrum Kultury w Cewicach procedur kontrolnych w zakresie ochrony i bezpieczeństwa zasobów informatycznych, w tym danych osobowych. Sylwia Janczak 2019-06-28 12:52:25 edycja dokumentu
Zarządzenie Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Cewicach z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Procedury Samooceny Systemu Kontroli Zarządczej w Gminnym Centrum Kultury w Cewicach. Sylwia Janczak 2019-06-28 12:51:55 edycja dokumentu
Zarządzenie Dyrektora Gminnego centrum Kultury w Cewicach z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie zasad wydawania upoważnień i rejestracji w Gminnym Centrum Kultury w Cewicach. Sylwia Janczak 2019-06-28 12:51:36 edycja dokumentu
Zarządzenie Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Cewicach z dnia 27 lica 2015 r. w sprawie wprowadzenia procedur kontroli zarządczej. Sylwia Janczak 2019-06-28 12:51:23 edycja dokumentu